Numer wpisu
83/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka.
Znak sprawy
Ek I-7635/00589/09
Data wydania
2010-02-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41 B; 44 - 200 Rybnik.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, ul. B. Chrobrego 2.
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-22