Numer wpisu
79/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00010/10
Data wydania
2010-02-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17, ul. Tadeusza Kościuszki 41; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-22