Numer wpisu
82/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00586/09
Data wydania
2010-02-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KIOSK ROLNO – SPOŻYWCZY Katarzyna Warchał, ul. Za Torem 21; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-23