Numer wpisu
85/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1 szt., świerk srebrny-1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00591/09
Data wydania
2010-02-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urszula Przesdzing, Osiedle Krakusa 82; 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-24