Numer wpisu
90/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu Emalia - Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10
Znak sprawy
Ek I-7642/00002/10
Data wydania
2010-02-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Emalia Rybnik Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-25