Numer wpisu
91/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 'Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy zlokalizowany w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"
Znak sprawy
Ek I-7624/00010/09
Data wydania
2010-02-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Michał Mura, ul. Żorska 300, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-25