Numer wpisu
92/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STAGRA” w Rybniku, przy ul. Studziennej 55
Znak sprawy
Ek I-7640/00001/10
Data wydania
2010-01-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „STAGRA” ul. Studzienna 55, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-25