Numer wpisu
94/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00003/08
Data wydania
2010-02-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Antoni Woźniczka, ul. Wolna 159, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-25