Numer wpisu
95/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00089/06
Data wydania
2010-02-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Usług Komunalnych ZEF, ul. Hallera 6, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-25