Numer wpisu
97/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej odm. 'włoska' i brak zgody na usunięcie klonu pospolitego z terenu działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.
Znak sprawy
Ek I-7635/00599/09
Data wydania
2010-02-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. 3 Maja 12; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-26