Numer wpisu
99/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00486/09
Data wydania
2010-02-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Krystyna i Ernest Marszolik, ul. St. Leszczyńskiego 16; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-26