Numer wpisu
98/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na działce przy stacji elektroenergetycznej ul. Wiejska 10.
Znak sprawy
Ek I-7635/00019/10
Data wydania
2010-02-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Vattenfall Distribution Poland S.A.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. B.Chrobrego2, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-26