Numer wpisu
104/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00602/09
Data wydania
2010-03-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wioletta Sarek, ul. Bolesława Śmiałego 25; 44 - 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-01