Numer wpisu
106/B/2010
Dotyczy
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00005/10
Data wydania
2010-03-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyzwolenia 35; 44 – 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-02