Numer wpisu
107/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00004/10
Data wydania
2010-02-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-03