Numer wpisu
108/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00060/03
Data wydania
2010-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Salon "MARGO" Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-03