Numer wpisu
114/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00519/09
Data wydania
2010-03-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dom Kultury "Niedobczyce", ul. Barbary 23; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-08