Numer wpisu
112/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie rowu w Rybniku - Kamieniu
Znak sprawy
Ek I-6210/00006/10
Data wydania
2010-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-2222 Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-09