Numer wpisu
123/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00523/09
Data wydania
2010-03-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Panowie Andrzej i Henryk Dyl, ul. Dolna 37; 44 - 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-12