Numer wpisu
148/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00034/10
Data wydania
2010-03-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma DBK Mariusz Kempka, ul. Parkowa 27; 43 – 190 Mikołów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-17