Numer wpisu
128/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00040/10
Data wydania
2010-03-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Jadwiga Matuszek, ul. Onufrego Zagłoby 34; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-15