Numer wpisu
129/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00042/10
Data wydania
2010-03-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Rafał Janas, ul. Złota 24; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-15