Numer wpisu
142/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00593/09
Data wydania
2010-03-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Patrycja i Gabriel Sroka, ul. Poremby 5A, 44 - 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-18