Numer wpisu
145/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00617/09
Data wydania
2010-03-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Anita Oleś – Krykowska, ul. Stefana Żeromskiego 56; 44 - 251 Rybnik;
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-18