Numer wpisu
141/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 81A w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00540/09
Data wydania
2010-03-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Hanna Petters, ul. 1 Maja 81A; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-18