Numer wpisu
137/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię "
Znak sprawy
Ek I-7624/00002/10
Data wydania
2010-03-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-19