Numer wpisu
139/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7.
Znak sprawy
Ek I-7635/00580/09
Data wydania
2010-03-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-22