Numer wpisu
140/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka.
Znak sprawy
Ek I-7635/00581/09
Data wydania
2010-03-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dyrektor JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO, ul. Dworcowa 17D; 44 – 330 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-22