Numer wpisu
154/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00013/10
Data wydania
2010-03-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Maria i Henryk Kucza, ul. Wodzisławska 15; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-24