Numer wpisu
153/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00012/10
Data wydania
2010-03-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-03-24