Numer wpisu
149/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z części dzielnicy Chwałowice do rowu ul. Składowa
Znak sprawy
Ek I-6210/00007/10
Data wydania
2010-03-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-24