Numer wpisu
152/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00605/09
Data wydania
2010-03-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Genowefa Buchalik, ul. Sztolniowa 45; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-25