Numer wpisu
165/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00044/10
Data wydania
2010-03-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-03-25