Numer wpisu
157/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00566/09
Data wydania
2010-03-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Stanisława Małachowskiego 44; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-26