Numer wpisu
160/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00036/10
Data wydania
2010-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Bożena Niedobecka, ul. Gotartowicka 23A; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-26