Numer wpisu
155/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy" Masarstwo- Wędliniarstwo Dominik Potrawa" w Rybniku, przy ul. Braci Nalazków 17
Znak sprawy
Ek I-7640/00003/10
Data wydania
2010-03-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Masarstwo-Wędliniarstwo" Dominik Potrawa ul. Braci Nalazków 17, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-26