Numer wpisu
156/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10
Znak sprawy
Ek I-7640/00002/10
Data wydania
2010-02-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Emalia Rybnik" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-26