Numer wpisu
159/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00027/10
Data wydania
2010-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Monika Zaręba i Stanisław Politański, ul. Sosnowa 5; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-26