Numer wpisu
161/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00020/10
Data wydania
2010-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Anna i Damian Goczał, ul. Wolna 130A; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-29