Numer wpisu
164/B/2010
Dotyczy
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00039/10
Data wydania
2010-03-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Grzegorz Gruszczuk, ul. Patriotów 26A/11; 44 – 253 Rybnik;
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-29