Numer wpisu
169/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00070/10
Data wydania
2010-03-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA”, Spółka Akcyjna, ul. Bolesława Chrobrego 39; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-01