Numer wpisu
178/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00080/10
Data wydania
2010-04-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Danuta i Joachim Waniek; ul. Boguszowicka 31F; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-02