Numer wpisu
170/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A. "
Znak sprawy
Ek I-7624/00080/09
Data wydania
2010-03-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery innych kart
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-02