Numer wpisu
172/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00081/10
Data wydania
2010-04-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma NASZ DOM Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 75; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-02