Numer wpisu
171/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00063/10
Data wydania
2010-04-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Blandyna i Janusz Kuczera, ul. Bolesława Krzywoustego 3; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-02