Numer wpisu
236/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz na budowę i przebudowę przepustów
Znak sprawy
Ek I-6210/00009/10
Data wydania
2010-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
JSW SA KWK Budryk, ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-06