Numer wpisu
173/B/2010
Dotyczy
Decyzja odraczająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00082/10
Data wydania
2010-04-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma BUD-ART Jacek Jarczyk, ul. ks. Jana Gałeczki 30; 41 – 500 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-12