Numer wpisu
175/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00021/10
Data wydania
2010-04-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Roman Knot, ul. Majątkowa 21; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-12