Numer wpisu
179/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych i odprowadzanie deszczówki do ziemi dla inwestycji pn. budowa osiedla mieszkaniowego w Rybniku przy ul. Gruntowej
Znak sprawy
Ek I-6210/00008/10
Data wydania
2010-04-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PHU INTER-HANDEL, ul. Wolności 3, 44-230 Bełk
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-14