Numer wpisu
184/B/2010
Dotyczy
Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 82 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00084/10
Data wydania
2010-04-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Barbara Ścibich, ul. Żużlowa 82; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15